Cirkulär ekonomi

Vi har vant oss att leva i värld av överflöd, där ekonomin går ut på att skapa nya produkter som vi förväntas konsumera. Ekonomin rullar på och äter på detta sätt upp våra begränsade naturresurser. Vi har nu nått en punkt där vi blir tvungna att se på vår välfärd med nya ögon, på ett sätt som inte bygger på att slösa våra naturresurser och ge ytterligare fart åt klimatförändringen. Det är dags att gå in för cirkulär ekonomi.

På ett sätt som inte bygger på att slösa våra naturresurser och ge ytterligare fart åt klimatförändringen.
På ett sätt som inte bygger på att slösa våra naturresurser och ge ytterligare fart åt klimatförändringen.

Vi tar bilismen som exempel. En bil används i trafiken bara en tiondedel av tiden. Det betyder att av tio bilar är det bara en som rör på sig, och de övriga står stilla. En bil rymmer fem personer, men ofta är det bara en som sitter i den. Bilen rullar fram med hjälp av fossila bränslen, som i sin tur accelererar klimatförändringen. Ineffektivt, inte sant? Det här innebär att vi slösar i onödan våra naturresurser. Den cirkulära ekonomin strävar till att minska dessa förluster och denna ineffektivitet.

Cirkulära ekonomin
Cirkulära ekonomin

Ändå om vi i stället för att använda den egna bilen skulle använda oss av en bil som vi enkelt bokar via en behändig applikation, ur en bilpool? När vi inte behöver bilen själv kunde någon annan använda den. Samma app skulle öppna möjligheter för oss att fylla bilen med ett gäng av människor som har samma väg, till exempel till jobbet eller till olika hobbyer. Naturligtvis skulle bilen drivas med förnybar energi. Delning, resurseffektivitet, och förnybara naturresurser och energi är effektiva metoder för att utnyttja cirkulär ekonomi, lika som att kunna förlänga produkternas livscykel och återanvändning.

En bil kräver regelbunden service för att hållas igång så länge som möjligt, men det kommer trots det en dag när den når sin vägs ände. Då borde man kunna återanvända eller utnyttja så mycket som möjligt av bildelarna för tillverkning av nya produkter. Det skulle bidra till att hålla naturresurserna i cirkulation så länge det är möjligt.

På samma sätt borde vi tänka på hela vår vardagskonsumtion. Skulle vi till exempel kunna ha hushållsmaskiner av högre kvalitet som håller längre i användning? Borde man trots allt reparera trasiga föremål och inte alltid köpa nytt? Kunde man hyra sina festkläder i stället för att köpa dem? Skulle det vara en idé att hyra en mobiltelefon och på det sättet bidra till att effektivare få dess delar i cirkulation? Hur skulle man kunna äta miljövänligt och minska matsvinnet?

Vardagskonsumtion
Vardagskonsumtion

Cirkulär ekonomi bygger på effektiv användning av råmaterial. Det innebär att hålla dem i ekonomisk cirkulation så länge som möjligt. Den cirkulära ekonomin förebygger överdriven konsumtion av våra naturresurser, och bromsar på det sättet upp klimatförändringen. Vi kan alla genom våra egna val bidra till vårt eget och miljöns välbefinnande. Vilka skulle dina val för den cirkulära ekonomin kunna vara?