7 smarta tips om hållbart företagande

Hej företagare! Vill du bli mer hållbar? Och vilka produkter eller tjänster tror du behövs för att lösa klimatutmaningen? Hållbart företagande handlar om att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället. Men lika mycket om att göra din affärsidé mer långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

7 smarta tips om hållbart företagande
7 smarta tips om hållbart företagande

Att bidra till en hållbar omställning är inte en motsättning till att tjäna pengar. Många gånger är det tvärtom. Du behöver inte starta ett nytt företag för att göra din affärsidé hållbar. Men omvärlden förändras och kunderna kräver hållbara alternativ. Det är därför du behöver göra hållbarhetsfrågan till en del av din affärsmodell. Du kan till exempel satsa på närproducerat, ekologiskt eller på att minska svinnet.

Ta reda på vilken påverkan dina produkter eller tjänster har på miljön och undersök om du kan göra andra mer hållbara val av till exempel transporter, energi och material. För att produktionen ska vara hållbar behöver den vara så resurseffektiv som möjligt. Till exempel kan du använda återvunnet material, modern miljöteknik eller digitalisera mera.

Se över om du kan minska er energianvändning. Du kan till exempel börja använda elfordon. installera solpaneler eller byta belysning. När du integrerar hållbarhetsperspektivet i hela företaget finns ofta pengar att spara på minskade kostnader för avfall resor, vatten och energi.

Att välja bra kvalitet är oftast det bästa du kan göra ur ett hållbarhetsperspektiv. Satsa på produkter som håller länge både gällande trender och slitage. Det gör du genom att tänka över hur din produkt enklast kan rengöras, repareras, åldras med värdighet och tåla hantering utan att gå sönder.

Transporter har en stor påverkan på ditt företags koldioxidutsläpp. Minska utsläppen genom att transportera med tåg eller i andra hand med båt eller lastbil. Eller se om det går att producera eller köpa in varor mer lokalt. Ofta används onödigt stora förpackningar. Kolla om ni kan packa mer effektivt. Och se till att förpackningarna går att återvinna.

Berätta om vad ni gör och varför. Genom att kommunicera internt och externt om ert hållbarhetsarbete kan ni både inspirera andra och få kunder att välja just ditt företag. Varumärket stärks och företaget blir en mer attraktiv arbetsplats. Och genom att ha en nära dialog med dina kunder kan du även få jättebra idéer för hur du kan utveckla företaget.

Lev som du lär och se över er interna verksamhet. Skriv en miljöpolicy med bestämmelser för hur företaget ska hantera till exempel sopor, el, kemikalier, resor och transporter. På det viset blir det tydligt både för anställda och kunder. Men glöm inte och mäta och följa upp hur det går.

Och nu är det bara att sätta igång. Lycka till!